FORSIDEN OM ALCON KONTAKT HALMFYR KEDLER SKORSTENE STOKERANLÆG AKKUMULERING EKSPANSION TILBEHØR RESERVEDELE NYHEDER BESTIL BROCHURER ALCON SKOLEN FORHANDLERE NEDSATTE VARER TEKNISK BIBLIOTEK LINKS FORHANDLERLOGIN

Man-tors 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30
Vi modtager kun
besøg efter aftale.

Ole Rømers Vej 15
DK-8670 Låsby
Tlf. 8666 2044
Fax. 86662954
info@alcon.nu
www.alcon.nu

ALCON SKOLEN - HVAD ER GRADDAGE?

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi der bruges til
rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne energi-
forbruget pr. måned med en normalmåned og pr. år med et normalår.

Energiforbrug til brugsvand indgår ikke, da det ikke er afhængigt af udetemperaturen.

Én graddag er et udtryk for en forskel på 1°C mellem den "indvendige" døgnmiddel-
temperatur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur i et døgn. Døgnets grad-
dagetal udregnes derfor som forskellen mellem 17°C og den udvendige døgnmiddel-
temperatur.

Nedenfor ses et par eksempler på beregning af graddage:

-5°C udetemperatur giver 22 graddage.
+2°C udetemperatur giver 15 graddage.

> De enkelte døgns graddagetal summeres til uge-, måneds-, års- og sæsonværdier.

Fyringssæsonen påbegyndes om efteråret, når den udvendige døgnmiddeltemperatur
kommer ned på 12°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn og ophører om
foråret når den når op på 10°C eller derover i mindst 3 sammenhængende døgn.

Hvis der efter fyringssæsonens start skulle blive mindst 3 døgn, hvor temperaturen
når op på over 12°C ophører graddagetællingen, indtil temperaturerne atter går ned
under 12°C, og om foråret, hvis temperaturen går ned under 10°C i mindst 3 døgn
genoptages graddagetællingen.

Tryk her for at gå til Teknologisk Instituts hjemmeside