FORSIDEN OM ALCON KONTAKT HALMFYR KEDLER SKORSTENE STOKERANLÆG AKKUMULERING EKSPANSION TILBEHØR RESERVEDELE NYHEDER BESTIL BROCHURER ALCON SKOLEN FORHANDLERE NEDSATTE VARER TEKNISK BIBLIOTEK LINKS FORHANDLERLOGIN

Man-tors 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30
Vi modtager kun
besøg efter aftale.

Ole Rømers Vej 15
DK-8670 Låsby
Tlf. 8666 2044
Fax. 86662954
info@alcon.nu
www.alcon.nu

ALCON SKOLEN - BEREGNING AF KEDELSTØRRELSE UD FRA OLIEFORBRUG

Ud fra kendskab til husets årlige olieforbrug eller elforbrug i kWh til opvarmning, kan
den nødvendige kedeleffekt på kedlen beregnes ud fra nedestående diagram. Effekt til
varmt brugsvand og tab (2 kW) er indregnet.

Hvis boligen har været elopvarmet, svarer 1 kWh el til 0,13 liter olie.

Eksempel: Det årlige elforbrug til opvarmning udgør 30.000 kWh. Dette svarer til
4.000 liter fyringsolie. Hvis kedlen skal kunne opvarme boligen alene, skal kedlens
ydelse være 16 kW.

Hvis et oliefyr indgår i installationen, kan dette anvendes som reserve-spidslast. I det-
te tilfælde er det ikek nødvendigt at dimensionere kedlen til husets dimensionerede
varmetab. Der opnås en mere optilmal drift, hvis kedlen underdimensioneres til f.eks.
75% af det dimensionerede varmetab.

Ved valg af stokeranlæg bør man ligeledes dimensionere ud fra ca. 75% af husets
dimensionerede varmetab. Dette bør gøres for at sikre at stokeranlægget pausefyrer
mindst muligt.