FORSIDEN OM ALCON KONTAKT HALMFYR KEDLER SKORSTENE STOKERANLÆG AKKUMULERING EKSPANSION TILBEHØR RESERVEDELE NYHEDER BESTIL BROCHURER ALCON SKOLEN FORHANDLERE NEDSATTE VARER TEKNISK BIBLIOTEK LINKS FORHANDLERLOGIN

Man-tors 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30
Vi modtager kun
besøg efter aftale.

Ole Rømers Vej 15
DK-8670 Låsby
Tlf. 8666 2044
Fax. 86662954
info@alcon.nu
www.alcon.nu

ALCON SKOLEN - HVAD ER UNDERFORBRÆNDING?

En kedel med underforbrænding er udformet med et brændselsmagasin, hvori brænd-
slet hviler på en rist. Forbrændingsluften tilføres som primærluft under risten og som
sekundærluft over risten på det sted, hvor de udviklede gasser forlader brændslet.
Ved dette princip er det kun de nederste ca. 20 cm af brændselslaget højde, som er i
brand, idet røgen og gasserne sammen med flammerne trækker ud under magasin
væggenes nedre kanter (de såkaldte vandnæser) og ud i kedlens røgslag. På dette
sted findes de højeste temperaturer, idet der både findes gløder og flammer, og det
er på dette sted sekundærluften skal tilføres i rigelige mængder, således at gasserne
blandes effektivt med luft og kan antændes og forbrændes fuldstændigt.

Herfra strømmer røgen ud i røgslagene og ud af kedlen til skorstenen.

Det er hermed muligt at opnå en ren forbrænding, når blot der fyldes frisk brændsel
på, inden brændslet er sunket ned under vandnæserne. Hvis der først fyldes brændsel
på efter at brændselslaget er nået ned under vandnæserne, vil det friske brændsel
udvikle megen gas, som ikke vil kunne antændes, da temperaturen ikke er tilstræk-
kelig høj, hvorved forbrændingen bliver sodende og ufuldstændig, indtil brændslet er
kommet i brand og antændelsestemperaturen er nået.

I en underforbrændingskedel kan der også forbrændes koks og cinders. I så fald luk-
kes der for sekundærtilførslen, da denne er unødvendig og kun medfører en forring-
else af fyringsøkonomien.